Eidskog og Kongsvinger Septik utfører blant annet rørinspeksjon. Med vår lange erfaring og høye kompetanse er vi riktig mannskap når du har behov!

Om du ønsker rørinspeksjon utført av svært erfarne eksperter med bred og høy kompetanse, ta kontakt med oss i Eidskog og Kongsvinger Septik. Vi utfører også andre tjenester som septiktømming, slamsuging og rørspyling. 

Bestill rørinspeksjon 

Bestill rørinspeksjon hos oss i Eidskog og Kongsvinger Septik dersom du har behov. Vi har over 30 års erfaring og kompetansebevis på rørinspeksjon fra RIN-Norge. Med vårt utstyr kan vi utføre inspeksjoner på rør fra 22mm til 1000mm, som er opptil 500 meter lange.

Hvorfor inspisere rørene dine? 

En rørinspeksjon gjøres for å få en vurdering på tilstanden av rørene innvendig, og gjøres ved at vi kjører eller fører inn et kamera som gjør at vi kan se røret direkte på skjermene våre. På denne måten kan vi blant annet avdekke eventuelle feil og mangler.

Etter å ha samlet materiale, lagres det hos oss og brukes til å utforme en skriftlig rapport etter en gitt standard. Denne vil kunden få levert sammen med et følgebrev. Vi er opptatt av at rapporten skal kunne leses og forstås av alle våre kunder, uansett kompetanse.

Blant jobbene vi gjør finner du kontroll av nyanlegg avløp, inspeksjon av rør til bruk for forprosjektering, trasésøk av rørledningen, finne årsaker til uønskede hendelser som driftsproblemer og tilstandskontroll på eksisterende rør.

Vi er Eidskog og Kongsvinger Septik

Dagens Eidskog og Kongsvinger Septik, ble kjøpt opp i 1989 etter tre år i drift. Firmaet het da Eidskog Septik, og utførte i hovedsak tjenester i Glåmdalsområdet. Vi utvidet videre i 2000 ved å kjøpe opp et septikfirma som holdt til i Kongsvinger. Dermed ble navnet vårt til.

Siden den gang har vi vokst raskt, både i mannskap, utstyr og kompetanse. Da vi ved tusenårsskiftet begynte med rørinspeksjon, hadde vi flere og flere jobber og forespørselen ble høy. I dag er vi 10 heltidsansatte, har 5 biler og moderne utstyr som gjør at vi kan ta de aller fleste jobber. 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, investerer i utstyr og i kompetanse for å gi våre kunder den best mulige servicen og de best mulige resultatene innen vann og avløp. Vi er medlem av Rørinspeksjon Norge, har Kiwa- og Norwegian Accreditation sertifisering.

Andre tjenester

Vi har erfaring med og kompetanse innenfor flere tjenester, blant disse er slamsuging, rørinspeksjon, høytrykkspyling og septikservice som for eksempel septiktømming. 

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi også tilby tørrsuging, rehabilitering av rør, kontroll av nyanlegg vann og lekkasjesøk.

Kontakt oss i dag!

Om du ønsker mer informasjon om arbeidet vi gjør, priser, eller annet, er det bare å ta kontakt med oss. Vi er tilgjengelig på epost og på telefon.