Eidskog og Kongsvinger Septik utfører blant annet rørinspeksjon. Med vår lange erfaring og høye kompetanse er vi riktig mannskap når du har behov!

Om du ønsker rørinspeksjon utført av svært erfarne eksperter med bred og høy kompetanse, ta kontakt med oss i Eidskog og Kongsvinger Septik. Vi utfører også andre tjenester som septiktømming, slamsuging og rørspyling

Book rørinspeksjon 

Book rørinspeksjon hos oss i Eidskog og Kongsvinger Septik dersom du har behov. Vi har over 30 års erfaring og kompetansebevis på rørinspeksjon fra RIN-Norge. Med vårt utstyr kan vi utføre inspeksjoner på rør fra 22mm til 1000mm, som er opptil 500 meter lange.

Når kan det være behov for en rørinspeksjon?

En rørinspeksjon gjøres for å få en vurdering på tilstanden på innsiden av rørene. Dette kan være nødvendig i mange tilfeller, for eksempel hvis du flere ganger har hatt problemer med tette avløpsrør eller om det kommer vond lukt fra rørene. 

Ved en rørinspeksjon kan man blant annet påvise om feilen ligger i dine rør eller i de kommunale rørene. Gamle rør er mer utsatt for skader og feil, og i disse tilfellene kan det også hende at du bør få utført en rørinspeksjon. Rørinspeksjon benyttes også ofte i forbindelse med planlegging av fremtidige oppgraderinger. 

Ved å få utført en inspeksjon av rørene kan du få oversikt over hva som eventuelt må gjøres for å reparere rørene. Noen ganger må man utføre en rørspyling eller rørfornying for å rette opp i skadene, og i enkelte tilfeller må rørene graves opp og skiftes ut.

Slik foregår en rørinspeksjon

Oppdraget utføres ved at vi kjører eller fører inn et kamera gjennom røret, som gjør at vi kan se røret direkte på skjermene våre. På denne måten kan vi blant annet avdekke eventuelle feil og mangler.

Etter å ha samlet materiale, lagres det hos oss og brukes til å utforme en skriftlig rapport etter en gitt standard. Denne vil kunden få levert sammen med et følgebrev. Vi er opptatt av at rapporten skal kunne leses og forstås av alle våre kunder, uansett kompetanse.

Blant jobbene vi gjør finner du kontroll av nyanlegg avløp, inspeksjon av rør til bruk for forprosjektering, trasésøk av rørledningen, finne årsaker til uønskede hendelser som driftsproblemer og tilstandskontroll på eksisterende rør.

Vi er Eidskog og Kongsvinger Septik

Dagens Eidskog og Kongsvinger Septik, ble kjøpt opp i 1989 etter tre år i drift. Firmaet het da Eidskog Septik, og utførte i hovedsak tjenester i Glåmdalsområdet. Vi utvidet videre i 2000 ved å kjøpe opp et septikfirma som holdt til i Kongsvinger. Dermed ble navnet vårt til.

Siden den gang har vi vokst raskt, både i mannskap, utstyr og kompetanse. Da vi ved tusenårsskiftet begynte med rørinspeksjon, hadde vi flere og flere jobber og forespørselen ble høy. I dag er vi 10 heltidsansatte, har 5 biler og moderne utstyr som gjør at vi kan ta de aller fleste jobber. 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, investerer i utstyr og i kompetanse for å gi våre kunder den best mulige servicen og de best mulige resultatene innen vann og avløp. Vi er medlem av Rørinspeksjon Norge, har Kiwa- og Norwegian Accreditation sertifisering.

Andre tjenester

Vi har erfaring med og kompetanse innenfor flere tjenester, blant disse er slamsuging, rørinspeksjon, høytrykkspyling og septikservice som for eksempel septiktømming. 

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi også tilby tørrsuging, rehabilitering av rør, kontroll av nyanlegg vann og lekkasjesøk.

Kontakt oss i dag

Dersom du har mistanker om feil eller mangler på et rør, er det viktig å foreta en inspeksjon av rørene så fort som mulig. Hvis man oppdager eventuelle skader på et tidlig tidspunkt, blir ikke problemet like omfattende og dyrt å reparere. 

Eidskog og Kongsvinger Septik utfører de fleste oppdrag innen rørinspeksjon. Alle våre operatører har kompetansebevis for å utføre rørinspeksjon, og vi benytter oss av avansert og moderne utstyr.

Om du ønsker mer informasjon om arbeidet vi gjør, priser eller annet, er det bare å ta kontakt med oss. Vi er tilgjengelig på e-post og på telefon.