HMS/KS

Vi arbeider i en bransje som stadig utvikler og endrer seg.
Vi ser fordelen med å ha styringssystemer innen kvalitet og miljø. Dette arbeider ledelsen og vårt mannskap i fellesskap aktivt med. Samtidig som vi har høyt fokus på HMS. Vi forbedrer og vedlikeholder våre systemer kontinuerlig.

Derfor er vi ekstra stolte av å være ISO godkjente i henholdsvis:

NS-EN ISO 9001: 2015 Kvalitet

NS-EN ISO 14001: 2015  Miljø

NS-ISO 45001:2018 Arbeidsmiljø

 

 

 

Vårt motto er:

En jobb haster aldri mer enn at den kan utføres på en kvalitet, miljømessig og sikker måte.