Om oss


Vår historie starter med at vi kjøper Eidskog Septik av Jan Olaf Olsen i 1989.

Han startet i 1985. Da hadde det vært stor økning av å etablere septikanlegg i Eidskog. Inntil dette hadde Leif Aanerud fra Kongsvinger servet kunder på Eidskog. Han startet opp i midten av 70-tallet.

Nå var det behov for flere aktører for å få utført alle jobber.

I 2000 får vi tilbud om å kjøpe firmaet til Leif Aanerud, dette gjør vi og derav kommer navnet

Eidskog og Kongsvinger Septik.

Men før dette bygget vi sakte men sikkert opp firmaet. I starten var det nok med en mann ute for å tømme septik og noen få timer på kontoret. I 2000 var vi 4 ansatte inkl. kontorhjelpen.

Vi investerte i en kombinert spyle-sugebil i 1992. Den ble kjøpt brukt i Odda. Spyling av rør var en tjeneste som ikke hadde vært tilgjengelig her i området. Så vi var veldig fornøyde når vi fikk et oppdrag med spyling per dag.

Sammenligner vi med i dag, er det vel heller ett unntak hvis vi ikke har spyleoppdrag i løpet av dagen.

Utviklingen går videre, vi kjøper vår første helt nye kombi suge-spylebil i 2000. Samt et stakekamera for rørinspeksjon.

Når vi kommer til rørinspeksjon ble det større og større forespørsel. Derfor kjøpte vi brukt rørinspeksjonsbil med traktorkamera i 2009. Denne ble byttet ut med ny i 2012. Denne bilen ble tilpasset vårt behov iht. forespørselen fra våre kunder.

Hele tiden har vi fornyet oss på våre kombibiler.

I tillegg kan vi tilby innmålingstjenester av rør og kummer.

Vi har også bygget garasjeanlegg, administrasjonsbygg med garderobeanlegg.

Vårt garasjeanlegg har i dag plass til 6 enheter i tillegg til verksted.

I dag er vi 10 heltidsansatte, Har 5 biler/enheter og en slamhenger.

I 2019 fyller VI 30 år, tar man med historien til både Jan Olaf og Leif kan vi si at vi er nærmere 45.

Gjennom alle år har vi prøvd å utvikle firmaet i tråd med kundens etterspørsel. Sammen med en solid arbeidsstokk har vi prøvd å ha kunden i fokus – noe vi vil tilstrebe også i fremtiden.

Fremtidige investeringer i nytt utstyr, både biler og annet utstyr vil skje kontinuerlig og våre operatører vil kurses for at vi skal holde oss oppdatert innen fagområdet VANN OG AVLØP