Om oss

Historie

 

Vår historie starter med at vi kjøper Eidskog Septik av Jan Olaf Olsen i 1989.

Han startet i 1985. Da hadde det vært stor økning av å etablere septik anlegg i Eidskog. Inntil dette hadde Leif Aanerud fra Kongsvinger servet kunder på Eidskog. Han startet opp i midten av 70-tallet. Nå var det behov for flere aktører for å få utført alle jobber.

I 2000 får vi tilbud om å kjøpe firmaet til Leif Aanerud, dette gjør vi og derav kommer navnet Eidskog og Kongsvinger Septik.

Men før dette bygde vi sakte, men sikkert opp firmaet. I starten var det nok med en mann ute for å tømme septik og noen få timer på kontoret i uken. I 2000 var vi 4 ansatte inkl. kontorhjelpen.

Vi investerte i en kombinert spyle-sugebil i 1992. Den ble kjøpt brukt i Odda. Spyling av rør var en tjeneste som ikke hadde vært tilgjengelig her i området. Så vi var veldig fornøyde når vi fikk ett oppdrag med spyling per dag. Sammenligner vi med i dag, er det vel heller ett unntak hvis vi ikke har spyleoppdrag i løpet av dagen.

Utviklingen går videre, vi kjøper vår første helt nye kombi suge-/spylebil i 2000. Samt et stakekamera for rørinspeksjon.

Når vi kommer til rørinspeksjon, ble det større og større forespørsel. Derfor kjøpte vi brukt rørinspeksjonsbil med traktorkamera i 2009. Denne ble byttet ut med ny i 2012. Denne bilen ble tilpasset vårt behov iht. forespørselen fra våre kunder.

Samtidig som vi hele tiden har fornyet oss på våre kombibiler. I tillegg har vi utvidet vårt tjenesteområder til å dekke det meste innen vann og avløp. Slik at vi i dag kan kalle oss totalleverandør innen dette faget.

Vårt bygg innehar garasjeanlegg, administrasjon og garderobeanlegg. Vårt garasjeanlegg er oppvarmet og har i dag plass til 6 enheter inne i tillegg til verksted. Noe som sparer både tid og miljø spesielt vinterstid.

I 2019 fylte vi 30 år, tar man med historien til både Jan Olaf og Leif kan vi si at vi er nærmere 45 den gang.

2020 går vi i innkjøp av ny kombibil, ny rørinspeksjon og utvider med nytt fagfelt trykk kontroll og desinfisering

I dag er vi 11 heltidsansatte, Har 7 biler/enheter, trykk/klor henger og en slamhenger.

Gjennom alle år har vi prøvd å utvikle firmaet i tråd med kundens etterspørsel. Sammen med en solid arbeidsstokk har vi prøvd å ha kunden i fokus – noe vi vil tilstrebe også i fremtiden.

Fremtidige investeringer i nytt utstyr, både biler og annet utstyr vil skje kontinuerlig og våre operatører vil kurses for at vi skal holde oss oppdatert innen fagområdet VANN OG AVLØP

Firma Rating

0

Vi er medlem av Rørinspeksjon Norge