Eidskog og Kongsvinger Septik AS

Vi utfører en rekke tjenester innen vann og avløp. Kontakt oss dersom du ønsker hjelp fra oss.

 

Telefon: 62835430

E-post: post@eidskogseptik.no

}

24 timers vaktordning

tjenester

Vi utfører en rekke tjenester innen vann og avløp.

Høytrykkspyling

Spyling av tett avløp, spyling av rør, rengjøring av fassader og tak, rengjøring av store flater og asfalt plasser, tining av frosne rør både vann og avløp.

 

Tømmetjenester

Septik, fettutskillere, sandfang, mobile toaleter, tømming og rengjøring av brønner, andre typer bløtmasser.

Rørinspeksjon

Tilstandsvurdering av ekisterende rør, kontroll av nyanlegg, avdekinger av skader eller driftsproblemer, rent kamerautstyr for vann, rørinspekson av borrehull.

Rørtjenester

Lekkasjesøk avløp, trykk kontroll og tetthetsprøving av vann og trykkløse ledninger, desinfisering av vannledninger, rørfornying med strømpemetoden, punktreprasjon med quick-lock.

Industri og kommunale tjenester

Rengjøring av pumpestasjoner, rengjøring av slambassenger, høytrykkspyling opptill 750bar, høytrykkspyling, rengjøring av fasader, slamsuging.

Andre tjenester

Innmåling av rør, kummer, VA-punkter og ledningstraseer, traseesøking og peiling av rør.