Vi kan tilby/ formidle


Med samarbeidspartnere:

  • Tørrsuging
  • Rehablitering av rør
  • Kontroll av nyanlegg vann
  • Lekkasjesøk