Tømmetjenester

Vi utfører tømmetjenster av bløte masser/slam. De mest vanlige oppdragene er tømming av septik, sandfang og fettutskillere. Vi tømmer også andre typer av bløtmasse. Ta gjerne kontakt så ser vi på mulighetene.

Septik

Vi har rammeavtale med Givas for septiktømming i Eidskog Kommune.
Vi tømmer, spyler og vasker også mobiltoaletter og brakker.

 

Sandfang

Vaskehaller, sluk og kummer fyller seg opp med sand og grus etter som tiden går. For å unngå at sand og grus havner i overvannsnett eller ut i oljeutskiller lønner seg å slamsuge disse med jevne mellomrom.

Fettuskiller

Skal tømmes regelmessig. Dette er meget viktig for å ikke tilføre ledninger videre med mye fett.

Opsugd masse leveres til godkjent mottak.

Andre typer bløtmasser og tømmetjenester

  • Oljeholdig slam
  • Prosessvann
  • Rengjøring av slambasseng
  • Korn som kan bløtes
  • Masser som kan bløtes opp under oppsuging

Ta gjerne kontakt så ser vi på mulighetene.

 

Rengjøring av brønner

Vi rengjør brønner med rene og desinfiserte slanger/ utstyr.

Ønsker du mer informasjon

Ta gjerne kontakt med oss.