Tømmerute i Eidskog

 Tømmerute like år (2018, 2020 osv)

   

Eidskog Kommune

       
 

Rode 2: januar – mars

       
Arko-vegen            
Grensevegen          
Matrandvegen          
Vikerstubben          
 

Rode 4: april – juni

       
Billerudvegen Magnoråsen        
Bråtavegen   Nessjøvegen        
Finnsrudvegen Nevjen        
Finnsrudhaugvegen Nordstuvegen        
Furufjellsvegen Pramhusgutua        
Grønnerud-Hesbølvegen Skrådalsvegen        
Høgåsvegen   Walmannsvegen        
Ilagsvegen   Øyungvegen        
Lysmovegen Åklangbergvegen        
 

Rode 6: juli – september

       
Adelsbyvegen Gubbemyra   Leirbekkvegen  
Billavegen   Gusterudvegen   Leirsjøvegen  
Bogervegen   Helgesjøvegen   Malmervegen  
Drognesvegen Hornkjølvegen   Rambølsgutua  
Einarbølsvegen Kjerketråkka   Rambølsvegen  
Furumoen   Klettåsvegen   Sandnesvegen  
Gamle Bråtaveg Kråkfossvegen   Skjørberggrenda  
Gamle Ljønerveg Kulblikvegen   Vestlivegen  
Grasmovegen Langfossvegen   Øvre Drøserudveg  
 

Rode 8: oktober – desember

       
Braserudvegen Mobekkvegen (Tobøl – Mobekk)   Stangnesvegen  
Børrudhagan Rasta     Steffenstorpvegen
Engavegen   Rauhellavegen     Trandemsbakken
Fjellvegen   Refsette     Trandemsbråtavegen
Grasdalsvegen Repsetvegen     Vestre Gaustadveg
Hellerudvegen Sagdalsvegen     Åkrokvegen  
Holsætervegen Sandbakkvegen     Åslivegen  
Ingelsrudvegen Slettmovegen        
Ljørnervegen Snesbølgutua        

 

Tømmerute ulike år (2019, 2021 osv)

   

Eidskog Kommune

 

       
 

Rode 1: januar – mars

       
Bakkebygrenda          
Bergervegen          
Godtlandsvegen          
Nygårdsvegen          
Rødbergvegen (Garverbrua til Rudberg)        
Sandtjernslivegen          
Sofiendalsvegen          
Sørpebølsvegen          
Vestfjellsvegen          
 

Rode 3: april – juni

       
Austmarkavegen Lauvåsvegen        
Bergartvegen Neversekkvegen        
Billingvegen Nordbysvingen        
Børrudvegen Punnerudvegen        
Jansrudvegen Røsskjølvegen        
Jøviksvegen   Vestheimvegen        
Kampevegen Vålvassvegen        
Kolstadvegen Ånebyvegen        
Lauvnesvegen          
 

Rode 5: juli – september

       
Bakken            
Brustadvegen Lia      Vestmarkavegen (Skotterud-Glingeråsen)
Børlivegen   Lunderbybakken     Øgardsvegen  
Fjellskogvegen Mobekkvegen (Vestmarka-Mobekk)    
Grusjøvegen Rudsvegen        
Harstadsætervegen Rødbergvegen (Berger – Matrand)    
Jerpsetvegen Skillingmarkvegen      
Kalvhaugvegen Skinnpungrudvegen      
Klanderudvegen Stangnessætervegen      
 

Rode 7: oktober – desember

       
Bekkeligutua Mokalenga     Sæteråsen  
Ekornvegen   Nordalsvegen     Tollefsbølvegen  
Elvefaret   Nordgardsgutua     Vanga  
Gaustadsætervegen Nyvegen     Veibyvegen  
Gaustadvegen Sagavegen     Vestmarkavegen (Ljøner – Akershus)
Gjellarn   Sjøfaret     Vilsbergvegen  
Gjøslivegen   Smievegen        
Kapellvegen Sootkanalvvegen        
Mastadvegen Svendsrudvegen        

INFO

 

 

         
* Anlegg tilknyttet kommunalt nett som får dekt en tømming per år blir tømt 1. kvartal hvert år.
             
* For de som har avtalt årlig tømming – tømming vil bli utført samme periode hvert år.
             
* Tette tanker som ikke er bestilt/avtalt tømt før 31.10., vil bli tømt ihht. «Forskrift om tvungen tømming av
   slamavskillere og tette tanker, Eidskog Kommune, Hedmark»