Tømmetjenester

Eidskog og Kongsvinger Septik AS

Om tømmetjenester

Vi utfører tømmetjenster av bløte masser/slam. De mest vanlige oppdragene er tømming av septik, sandfang og fettutskillere. Vi tømmer også andre typer av bløtmasse. Ta gjerne kontakt så ser vi på mulighetene

Tømmetjenester

Septik
Vi har rammeavtale med Givas for septiktømming i Eidskog Kommune.
Vi tømmer, spyler og vasker også mobiltoaletter og brakker
Fettutskiller

Skal tømmes regelmessig. Dette er meget viktig for å ikke tilføre ledninger videre med mye fett.

Opsugd masse leveres til godkjent mottak.

Sandfang
Vaskehaller, sluk og kummer fyller seg opp med sand og grus etter som tiden går. For å unngå at sand og grus havner i overvannsnett eller ut i oljeutskiller lønner seg å slamsuge disse med jevne mellomrom.
Tømming av brønner
Vi rengjør brønner med rene og desinfiserte slanger og utstyr.
Andre typer bløtmasser og tømmetjenester vi utfører
  • Korn
  • Oljeholdig slam
  • Prosessvann
  • Rengjøring av slambasseng

Eidskog og Kongsvinger Septik

Våre tjenester

Industri og kommunale tjenester
Tømmetjenester
Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rørtjenester
Andre tjenester