Rørtjenester

Eidskog og Kongsvinger Septik AS

Rørtjenester

Rørtjenester

Lekkasjesøk avløp
Vi utfører lekkasjesøk på avløpsrør, dette kan være en tidkrevende jobb. Der vi kan bruke mange metoder for å komme frem til årsak. Noe av det vi benytter er røyktest, fargestoff i avløpsvannet, rørinspeksjon osv.
Trykk kontroll og tetthetsprøving av vann og trykkløse ledninger
I forbindelse ved kontroll av nyanlegg så utfører vi tetthetsprøving av trykkløse ledninger og kummer, og trykkontroll av trykkledninger. Dette gjøres med vårt utstyr fra Sklarz.

Tetthetsprøving
Av trykkløse ledninger og kummer for å sjekke om disse holder kravene for tetthet. Når vi gjør dette så setter vi inn tetteballer i alle rør ender på strekker og bruker trykkluft eller vakuum. Utføres iht. VA-blad nr. 24 og 63.

Trykkontroll
Av trykkledninger for å kontrollere at det ikke er lekkasje før ledningsnett blir tatt i bruk. Vi fyller opp vannledningen i forkant av jobben. Så kobler vi på trykkprøvingsutstyret og øker trykket opp til ønsket prøvetrykk. Hele prosessen er styrt av utstyret og loggføres med en PDF-rapport. Utføres iht. VA-blad nr 35 og 39.

Desinfisering

I forbindelse med kontroll av nyanlegg og ved mistanke om forurensede vannledninger så desinfiserer vi vannledninger. Dette er ett eget utstyr som doserer klor i vannet i vannledningen til ønsket mengde klor. Deretter deklores det for å fjerne spor av klor i vannet.
Rørfornying med strømpemetoden

Rørfornying med strømpe/foring kan være et godt alternativ istedenfor tradisjonelt bytte av rør.  Rørfornying er raskere å utføre enn tradisjonell bytting av rør. Kunden vil bli mindre berørt da opp pigging og graving minimeres.

Vi vil alltid tilstrebe å gi kunden den beste anbefalingen.

Litt om metoden vi bruker

Vi fører inn og vrenger en epoxy mettet strømpe i røret med trykkluft. Denne blir blåst opp så den ligger tett inntil eksisterende rør og herdes med damp. Da får man et nytt rør i det eksisterende røret. Kvalitetsmessig er det tilsvarende et nytt plastrør i levetid. Vi freser opp eventuelle grentilkoblinger, vi monterer grenfosterkere på grentilkoblingen der det er hensiktsmessig.

Dette arbeidet utføres av vår underavdeling på dette feltet, EKS Rørfornying AS.

Punktreparasjon med Quick-lock-metoden
Dette er en metode vi anbefaler hvis det er en liten skade på røret eller pakninger på røret som ikke tetter så det er stort innsig o.l. Det ligner et rustfritt rør med gummipakning. Den er utformet så den utvider seg når den presses ut med en spesial designet packer. Da den er presset ut så tetter den mot røret og vil bli sittende der på grunn av låsepatenten på quick-lock’en. Etter dette er utført så er skaden i røret reparert. Quick-lock metoden brukes i hovedsak på utvendige rørstrekk.

Eidskog og Kongsvinger Septik

Våre tjenester

Industri og kommunale tjenester
Tømmetjenester
Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rørtjenester
Andre tjenester