Rørinspeksjon

Eidskog og Kongsvinger Septik AS

Om rørinspeksjon

Rørinspeksjon utføres for å få en tilstandsvurdering av røret innvendig, dette gjøres med at vi fører eller kjører inn et kamera som overfører bilde direkte til vår skjerm.
Vi lagrer og går gjennom materialet og utformer en rapport etter en gitt standard, som kunden får overlevert sammen med et følgebrev. Vi har utstyr for å løse rørinspeksjoner fra 20mm- 1000mm og opptil 500 meter langt.
Vi vektlegger at rapporter skal være forståelig uavhengig av kompetanse for mottaker.

Vi utfører mange typer av rørinspeksjon

• Tilstandskontroll på eksisterende rør
• Kontroll av nyanlegg avløp
• Avdekking av skader eller blokkeringer
• Trasésøk av rørledningen
• Årsak til driftsproblem eller andre uønskede hendelser
• Rørinspeksjon til bruk av forprosjektering

Rent kamerautstyr

Vi har utstyr for rørinspeksjon av borehull og vannledninger. Vårt kamera for borehull kan filme ned til 100m dybde.

Våre operatører har kompetansebevis på rørinspeksjon, utstedt fra RIN-Norge

Eidskog og Kongsvinger Septik

Våre tjenester

Industri og kommunale tjenester
Tømmetjenester
Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rørtjenester
Andre tjenester