Industri og kommunale tjenester

Eidskog og Kongsvinger Septik AS

Industri og kommunale tjenester

Vi har utført tjenester for industri og kommunale kunder i en årrekke. Vi har bred kompetanse innom mange av fagfeltene. Vi har rammeavtaler med flere aktører. Vi vektlegger raskt oppmøte, bred kompetanse, kvalitet, miljø og sikkerhet.  Tilbakemeldinger brukes til å forbedre oss. Dette er for å vareta kunden på best mulig måte.

Noen av oppgavene vi utfører

Rengjøring av pumpestasjoner

Rengjøring av slambasseng

Høytrykkspyling av spillvann og overvann

Tømming av prossesvann

Tømming av sandfang

Høytrykkspyling av fasader og tak

Høytrykkspyling opptil 750 bars trykk. valg av løsning blir utført i samråd med kunde.

Rørinspeksjon

For mer detaljert informasjon se under disse tjenestene.

Tømmetjenester

Høytrykksspyling
Rørinspeksjon
Rørtjenester
Andre tjenester

Eidskog og Kongsvinger Septik

Våre tjenester

Industri og kommunale tjenester
Tømmetjenester
Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rørtjenester
Andre tjenester