Industri og kommunale tjenester

Eidskog og Kongsvinger Septik

Om Industri og kommunale tjenester

Vi har utført tjenester for industri og kommunale kuner i en årrekke. Vi har bred kompetanse innom mange av fagfeltene. Vi har rammeavtaler med flere. Vi vektlegger raskt oppmøte, bred kompetanse, kvalitet, miljø og sikkerhet og tilbakemeldinger. Dette er for å vareta kunden på best mulig måte.

Noen av oppgavene vi utfører

Rengjøring av pumpestasjoner

Tømming av prosessvann

Rengjøring av slambasseng

Tømming av sandfang

Spyling av spillvann og overvann

Spyling av fasader og tak

For mer detaljert informasjon se under disse tjenestene.

Tømmetjenester

Høytrykksspyling
Rørinspeksjon
Rørtjenester
Andre tjenester

Eidskog og Kongsvinger Septik

Våre tjenester

Industri og kommunale tjenester
Tømmetjenester
Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rørtjenester
Andre tjenester