Eidskog og Kongsvinger Septik utfører diverse tømmetjenester av slam og andre bløte masser. Ta kontakt med oss ved behov, eller for mer informasjon.

Ta kontakt med oss dersom du har behov for slamsuging, andre tømmetjenester, eller oppdrag innenfor rørspyling, septikservice og mye mer. slik at vi kan se på mulighetene. Vi har bred kompetanse og lang erfaring, samt flinke medarbeidere med et ønske om å yte god service.

Slamsuging hos Eidskog og Kongsvinger Septik

Eidskog og Kongsvinger Septik utfører oppdrag innenfor vann og avløp, blant annet tømmetjenester som slamsuging og tømming av annen bløtmasse. De oppdragene vi oftest utfører er tømming av septik, fettutskillere og sandfang. 

Ulike tømmetjenester

Vi tilbyr tømming av sandfang i blant annet vaskehaller, kummer og sluk – disse fylles stadig opp med grus og sand. Det lønner seg å utføre slamsuging av disse regelmessig for å unngå at både sand og grus finner veien ut i oljeutskiller eller overvannsnett.

Også fettutskillere skal tømmes med jevne mellomrom. Ring oss for hjelp – vi leverer fettet til godkjente mottak. Vi har også en rammeavtale med Givas for septiktømming i Eidskog kommune og tømmer, vasker og spyler både brakker og mobile toaletter. I tillegg har vi rent og desinfisert utstyr til å rengjøre brønner.

Andre type bløtmasse du kan kontakte oss for å tømme inkluderer prosessvann, oljeholdig slam og korn. Vi rengjør også slambasseng. 

Hvem er vi?

Eidskog og Kongsvinger Septik ble til etter at firmaet, som i 1989 het Eidskog Septik, ble kjøpt opp og senere fusjonert med et septikfirma i Kongsvinger i år 2000. Siden har vi fortsatt å vokse i stor fart, både når det kommer til mannskap, kompetanse og utstyr. Dette betyr at vi i dag er i stand til å utføre det meste av oppdrag innenfor vann og avløp.

Siden oppstart har etterspørselen blitt høyere og høyere – i dag har vi 10 fulltidsansatte, 5 biler og moderne utstyr slik at vi kan møte etterspørselen på beste mulig måte. 

Vi er medlem av Rørinspeksjon Norge og har både Norwegian Accreditation og Kiwa-sertifisering. For å gi våre kunder den best mulige servicen innenfor vann og avløp, jobber vi kontinuerlig med å forbedre oss. Blant annet investerer vi i nytt utstyr og kompetanse for at kundene våre skal få de beste mulige resultatene. 

Flere tilbud

Vi utfører flere type tjenester innenfor septik, vann og avløp. Blant disse finner du:

  • Rørinspeksjon
  • Høytrykkspyling
  • Septiktømming
  • Annet septikservice
  • Slamsuging
  • Fornying og nyanlegg kontroll

Kontakt oss gjerne!

Vil du vite mer om tømmetjenester som slamsuging, eller om Eidskog og Kongsvinger Septik, ta gjerne kontakt med oss på epost eller telefon. Vi holder til i Nygårdsvegen 10 på Skotterud.