Rørinspeksjon

  • Vi utfører rørinspeksjon med rapportering
  • Dimensjoner fra 20mm -1000mm
  • Det utføres også andre typer rørinspeksjoner
  • Kontroll av nyanlegg avløp
  • Peiling av rør/rørtrase
  • Rent kamera utstyr for inspeksjon av vannrør og borrehull
  • Operatører har kompetansebevis fra RIN Norge