Rørinspeksjon

Rørinspeksjon utføres for å få en tilstandsvurdering av røret innvendig, dette gjøres med at vi fører eller kjører inn et kamera som overfører bilde direkte til vår skjerm.
Vi lagrer og går gjennom materialet og utformer en rapport etter en gitt standard, som kunden får overlevert sammen med et følgebrev. Vi har utstyr for å løse rørinspeksjoner fra 20mm- 1000mm og opptil 500 meter langt.
Vi vektlegger at rapporter skal være forståelig uavhengig av kompetanse for mottaker.
Ta gjerne kontakt for spørsmål.

Hva kan en rørinspeksjon brukes til

• Tilstandskontroll på eksisterende rør
• Kontroll av nyanlegg avløp
• Avdekking av skader eller blokkeringer
• Trasésøk av rørledningen
• Årsak til driftsproblem eller andre uønskede hendelser
• Rørinspeksjon til bruk av forprosjektering

Rent kamerautstyr

Vi har utstyr for rørinspeksjon av borehull og vannledninger. Vårt kamera for borehull kan filme ned til 100m dybde.

Rørinspeksjon Norge

Våre operatører som utfører rørinspeksjon, har kompetansebevis utstedt fra RIN-Norge.

Ønsker du mer informasjon

Ta gjerne kontakt med oss.