Høytrykkspyling

Alle våre biler er satt opp med tanke på forskjellige behov. Vi har biler utstyrt med varmtvann, frontspyling, storkombi bilene leverer opptil 0-170 bar 400l/min for spyling av større dimensjoner.
En av våre storkombi leverer opptil 750 bar, dette utstyret brukes for fjerning av hardt belegg, dypere rengjøring av flater, avrettingsmasse, graffiti, krevende tine oppdrag osv.
Vi utfører mange typer av høytrykk- og spyletjenester – som vises under. Ta gjerne kontakt for spørsmål.

Spyling av tett avløp

Tett avløp kan oppstå og det kan være mange grunner til at det tetter seg. Det kan være alt fra at det har kommet noe i avløpet som blokkerer eller oppbygging av fett og slam over tid. For å unngå unødvendige blokkeringer i avløpet er det viktig at ikke annet enn vann, eksperimenter og papir som blir skylt ned.

Rørspyling

Vi rengjør rør med spylebil og dyser for riktig formål, det kan være dyser som vasker rørvegger, fjerner masse, arbeider seg gjennom blokkeringer osv. Våre operatører har lang og bred kompetanse og velger egnet utstyr til jobben. Som er viktig got å gjøre en god og effektiv jobb.
Ved nyanlegg kontroll trengs det som regel bare en enkel gjennomspyling. Men med overvannspyling av eldre rør trenger man dyser som flytter store masser med grus og sand. I spillvannsrør må det ofte spyles ut fett og slam.

Spyling av drenering

Dette er en av de mest forsømte ledninger vi kommer borti. Disse ledningene er ikke alltid like godt tilgjengelige for tilsyn og spyling

Rengjøring av fasader og tak

Vi bruker det redskapet som er egnet for oppgaven som ønskes. Vi kan bruke alt fra enkle strålerør som er skånsomme og avgir lite trykk til lanser som har opptil 750bars trykk. Her ser vi helt an behovet og hva som ønskes og kreves av kunden.

Rengjøring av asfaltplasser og store flater

vi bruker bil med manuelt utstyr på mindre plasser. På store flater bruker vi bil med front montert spylebom.

Fjerning av betongrester og avretningsmasse

Vi opplever fra tid til annen at ved restaurering av eksisterende bygg eller nybygg, er det mange som er uforsiktige med avrettingsmasse og betong og får dette i rørene. Dette kan ligge i ro i rørene i mange år, så sprekker det opp flak som lager driftsstans/blokkeringer i rørene. Hvis dette skjer, er det flere muligheter. Man kan enten spyle med spesialdyser, høyt trykk osv. Her må man se på helheten – hvordan type rør det er og hvor hardt man kan gå på for å ikke skade rørene

Fjerning av røtter

I gamle rør vokser det ofte røtter mellom rørskjøter, over lengre tid kan disse forårsake store tettinger i rørene. Vi kan fjerne disse med rotfres eller roterende spyle dyse.

Tining av frosne rør, både vann og avløp

Vi utfører tining av frosne rør med spylebil og riktig slange og dyse for jobben. Ved spyling av vannrør bruker vi rent og desinfisert utstyr.

Utspyling/sliping av rust fra rør

Gjennom mange år erfaring på dette området har vi god kompetanse. Vi utfører dette enten med ren høytrykksspyling med egnende dyser for arbeidet. Eller så gjør vi en kombinasjonsløsning med mekanisk kjetting sliping av rørene. Deretter benytter vi spyle utstyr for å spyle vekk løse partikler i rørene.

Spyling/pressing av borehull

Pressing av borehull er en metode for å fjerne slam i sprekker og åpne nye porer i fjellet for å øke tilsig av vann til borehullet. Vi benytter en type tetteball som vi monterer på spyleutstyret vårt og fører dette ned til ønsket dybde i borehullet hvor dette låses fast. Deretter kjører vi på med høytrykk fra bilen og presser vann ned i borehullet, dette blir på en måte sprengning med vann (hydraulisk sprenging). Denne metoden kan brukes når borehullet er nytt og har lite tilsig med vann eller et gammelt som har begynt å miste tilsiget.
Vi spyler også borehull uten å presse, dette er gunstig for å fjerne slam fra selve borehullet der man har bra med tilsig fra før av.
Vi bruker alltid rent vann og rengjorte/desinfiserte slanger og utstyr for denne type jobb. Dette føler vi er veldig viktig med tanke på at man arbeider med drikkevann.

Vi har også rørinspeksjonsutstyr for rent vann/ borrehull (se mer)

Høytrykkspyling med varmtvann

Vi har utstyr for høytrykk spyling med varmt vann på flere av våre kombibiler. Dette er godt egnet til vasking av maskiner/utstyr. Det er også veldig effektivt på fett.

Ønsker du mer informasjon

Ta gjerne kontakt med oss.